Låsemed i hele Norge

Låsesmed Døgnvakt er en tjeneste som knytter privatpersoner opp mot kvalifiserte låsesmeder 24 timer i døgnet

Retningslinjer

Disse retningslinjene regulerer bruken av tjenestene som tilbys av LåsesmedDøgnvakt.no. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du automatisk til følgende retningslinjer:

  1. LåsesmedDøgnvakt.no er en låsesmedmegler og ikke en låsesmed-bedrift. Vi fungerer som en mellommann som kobler våre brukere med kvalifiserte og godkjente låsesmeder.

  2. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for eventuelle skader eller feil som låsesmeden du blir henvist til, kan påføre. Eventuelle klager eller krav knyttet til låsesmedtjenesten bør rettes direkte til låsesmedselskapet som utførte arbeidet. Våre låsesmedpartnere er registrerte fagfolk med nødvendige kvalifikasjoner og godkjennelser fra relevante myndigheter.

  3. Det er brukerens ansvar å verifisere priser og annen informasjon som låsesmeden gir før arbeidet utføres. Vi oppfordrer brukere til å klargjøre alle kostnader og betingelser direkte med låsesmeden før arbeidet starter.

  4. LåsesmedDøgnvakt.no streber etter å sikre at våre låsesmedpartnere er tilgjengelige for å hjelpe våre brukere. Imidlertid kan vi ikke garantere tilgjengelighet utover å formidle kontaktinformasjonen til våre låsesmedpartnere til brukeren.

  5. Telefonnumrene til brukere blir lagret på en sikker webmail-server primært for analytiske formål og for å muliggjøre kommunikasjon i forbindelse med tjenesten.

  6. Med mindre det er gitt samtykke, samler vi ikke inn personlig informasjon utover telefonnummeret som kreves for å formidle kontakt med låsesmeden.

  7. Ved å bruke våre tjenester samtykker du til å bli kontaktet av LåsesmedDøgnvakt.no. Hensikten med denne kontakten er utelukkende å evaluere din opplevelse og den hjelpen som ble mottatt fra låsesmeden vi har henvist til.

Vi setter pris på din tillit til LåsesmedDøgnvakt.no og er dedikert til å tilby deg pålitelige låsesmedtjenester når du trenger det mest. Hvis du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon om våre retningslinjer, vennligst kontakt oss.